Mobilny wysokościomierz VENUS

RLS VENUS może być wykorzystany w teatrze działań jako

 • autonomiczny wysokościomierz,
 • wysokościomierz dowiązujący wysokość na żądanie systemu przetwarzania informacji r/lok,
 • wysokościomierz współpracujący z odległościomierzem ręcznie lub automatycznie,
 • wysokościomierz pracujący na potrzeby Punktu Naprowadzania.

 

Podstawowe funkcje RLS VENUS

 • pobieranie obiektów powietrznych do pomiaru z odległościomierza, Stanowisk Dowodzenia i Sterowania,
 • automatyczne wykrywanie i pomiar wysokości,
 • transmisja informacji r/lok w formacie ASTERIX,
 • zobrazowanie sytuacji powietrznej oraz pogodowej na stanowisku technicznym,
 • pomiar wysokości przez operatora w ręcznym trybie pracy,
 • automatyczne wykrywanie i analizowanie zakłóceń aktywnych i transmisja informacji o nich,
 • półautomatyczne poziomowanie, automatyczne orientowanie na podstawie informacji z GPS,
 • automatyczne monitorowanie techniczne i diagnostyka.

 

W skład RLS VENUS wchodzą

 • system nadawczy,
 • system odbiorczy,
 • system falowodowy,
 • napęd azymutu, napęd elewacji,
 • hydrauliczny układ poziomowania,
 • system przetwarzania danych i zobrazowania,
 • system kontrolno-diagnostyczny,
 • system zasilania,
 • system kontroli temperatury,
 • system łączności.

 

Kabina RLS VENUS posiada cztery przedziały

 • przedział operatora, gdzie znajdują się stanowisko robocze, rozdzielnia zasilania, automatyczny moduł przenoszenia obciążenia,
 • przedział z wyposażeniem, gdzie znajdują się urządzenia nadawczo-odbiorcze, komponenty linii przesyłowych i falowodowych,
 • przedział obrotowy, znajdują się tam: transformator napięcia 380/230 V, elementy układu napędowego anteny, elementy linii przesyłowych, falowodowych i układu poziomowania,
 • przedział zasilania, gdzie znajdują się dwa agregaty prądotwórcze i tablica rozdzielcza zasilania.

 

Rama i lustro anteny podczas jazdy umiejscowione są na dachu pojazdu. Bloki zewnętrzne klimatyzatorów i antena GPS zamontowane są na przedniej ścianie nadwozia. Składane ramy wsporników anteny (w przypadku jazdy) oraz drugą antenę GPS usytuowano na tylnej ścianie korpusu.

 

Specyfikacja RLS VENUS

Parametr

Wartość

Dane operacyjne:

- wysokość

od 100 do 45000 m

- elewacja

od – 0.5˚ do 30˚

Zasięg wykrywania celu o SPO 2.5 m2 na niezmiennym pułapie:

- 100 m

40 km

- 500 m

80 km

- 1000 m

120 km

- od 3000 do 45000 m

210 km

Dokładność pomiarów:

- odległość

300 m

- azymut

0.5˚

- elewacja

150 m

Rozróżnialność:

- odległość

300 m

- azymut

- elewacja

0.5˚

Czas wyznaczenia pułapu dla celu

9 s

Tryb pomiaru pułapu

automatyczny

Załoga

4

Czas potrzebny na rozłożenie/złożenie

15 min

Czas potrzebny na rozruch

3.5 min

Prędkość jazdy po drogach utwardzonych

35 km/h

Pobór mocy

10 kW